Didactiek banner

SpeakTeach didactiek

Altijd bronvermelding bij gebruik van dit model: De Vrind & Janssen, 2016.

Uit onderzoek is bekend dat feedback één van de krachtigste middelen is om het leerproces te bevorderen. Feedback geven in de reguliere lespraktijk met grote klassen is tamelijk complex. Spraak is vluchtig en in korte tijd moeten er verschillende beslissingen worden genomen: waarop geef je feedback, hoe formuleer je die feedback, wanneer geef je de feedback en wie geeft de feedback? Bovendien is voor adaptieve feedback zicht op de leerder nodig. (zie: De Vrind & Janssen, 2016).

Goede feedback geven op de gespreksvaardigheid van één leerling al is complex, laat staan op een hele klas. Logisch dat docenten problemen ervaren met ‘goede’ feedback geven. Een adaptieve feedbackaanpak moet wel rekening houden met deze context.

Vandaar dat we niet alleen een leerbevorderende maar ook een praktische aanpak beogen. Dit heeft geresulteerd in de SpeakTeach didactiek!

Adaptief voor de leerling

Principe 1: zelfevaluatie invoegen bij een spreektaak
Voor adaptieve feedback is inzicht nodig in het leerproces van de leerling. Daarom is het startpunt van de feedbackaanpak de leerling zelf: met een zelfevaluatie door de leerling van zijn eigen gesprekje. Een zelfevaluatie met verbeterplan door de leerling zorgt voor (toenemend) inzicht voor de leerling zelf op zijn eigen leerproces én zicht voor de docent; zicht op spreekprestatie, mate van begrip van de leerling, regulatieve vaardigheden en affectieve factoren. Bovendien krijgt de leerling daarmee autonomie over zijn leerproces wat motiverend kan werken.

Principe 2: Oefeningen op maat
Op basis van de zelfevaluatie en verbeterplan kan de docent activiteiten ter verbetering aanbieden. Bijv. oefeningen gericht op vloeiendheid, woordenschat, grammatica, uitspraak etc. Net als voor de spreektaken zelf, kan voor de activiteiten ter verbetering het materiaal gebruikt worden dat u al gebruikt in uw lespraktijk (bijv. uit een lesmethode). Ook kan er gedifferentieerd gewerkt worden. Oefeningen op maat hoeft echter niet te betekenen dat iedere leerling andere oefeningen heeft. De docent kan leerlingen groeperen naar verbeterplan, naar hulpvraag of naar voorkeur van werkvorm.

Principe 3: Adaptieve feedback
De zelfevaluatieprocedure geeft de docent ook inzicht in waar feedback op gegeven moet worden. Feedback kan daarmee gegeven worden op de spreekprestatie zelf, én, door het inzicht verkregen door de zelfevaluatie, ook op de andere feedbackniveaus (zie model).

Praktisch voor de docent

Principe 4: praktische digitale tools met mogelijkheden voor zelfsturing
Bij de didactiek zijn digitale tools gemaakt:
- de leerling SpeakTeach app die zo in elkaar zit dat de leerling zelf aan de slag kan
- het SpeakTeach docentendashboard met handige overzichten om op individueel en op groepsniveau het leerproces bij te sturen

Principe 5: afgestemd op eigen lespraktijk
SpeaktTeach kunt u helemaal aanpassen aan uw lespraktijk, uw leerlingen, mogelijkheden, curriculum en context. Hoe vaak, wanneer, tijdens de les, als huiswerk, met bestaande spreektaken en materiaal of zelf ontworpen materiaal; er is veel mogelijk. Er is niet één SpeakTeach, maar allerlei variaties zijn mogelijk: van veel tot weinig differentiatie, docent- of juist meer leerlinggestuurd. De didactiek zelf beoogt namelijk ook adaptief te zijn voor de lespraktijk van de docent.

Download de SpeakTeach didactiek

Gaat u de SpeakTeach tools in uw lessen gebruiken? Dan kunt u via onderstaande button de SpeakTeach aanvragen en een beschrijving van de didactiek downloaden met tips hoe u de didactiek in úw lespraktijk kunt inpassen.

Inloggen

Als u de SpeakTeach tools gebruikt, krijgt u daarbij een login.

Speakteach aanvragen