Agenda

* maart 2021 op de Landelijk Leraren-in-opleiding-dag presentatie
Adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT
* 4 februari 2021 voor de Hogeschool Amsterdam presentatie
Adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT
* 25 en 29 januari 2021 Lunchbite ICLON Universiteit Leiden
SpeakTeach didactiek overal toepasbaar?
* maart 2020 op de Landelijk Leraren-in-opleiding-dag presentatie
Adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT
* 5 februari 2020 ICLON/ONZ workshop
Nog lang niet uitgepraat! Spreek-en gespreksvaardigheden voor Moderne Vreemde Talen en NT2
* 21 november 2019 op de inspiratiedag ThiemeMeulenhoff: presentatie
De SpeakTeach-didactiek
* 20 november 2018 op de inspiratiedag ThiemeMeulenhoff: presentatie
Aankondiging SpeakTeach bij lesmethodes ThiemeMeulenhoff
* 19 januari 2018 op de Good Practice Day Leiden presentatie
Adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT
* 24 november 2017 op de DudocAlfadag in Utrecht, Paushuize: presentatie
Digitale didactiek op maat bij Nederlands en Moderne Vreemde Talen
* 23 november 2017 op de inspiratiedag Thieme Meulenhoff: presentatie
Nog lang niet uitgepraat!
* 3 november 2017 op de studiedag van Levende Talen: presentatie
Adaptieve Feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT? Hoe is dat nu mogelijk?

SpeaktTeach afstemmen op de eigen lespraktijk

SpeakTeach didactiek kent vele varianten en mogelijkheden zodat je de didactiek helemaal kunt aanpassen aan de eigen lespraktijk, doelgroep en curriculum. Over hoe je dit kunt doen, kun je lezen in het proefschrift en publicaties van Esther de Vrind (zie menubalk onderzoek). Voor haar promotieonderzoek heeft Esther een professionaliseringstraject voor docenten opgezet om docenten adaptief te ondersteunen de SpeakTeach didactiek in hun lessen te implementeren (schooljaar 2016-2017). Daarbij kregen de docenten naar behoefte informatie over effectieve feedback geven, differentiëren, motiverende spreektaken en een leerlijn spreek- en gespreksvaardigheid ontwerpen en uitvoeren. Meer hierover weten? Zie Proefschrift

Presentaties

Esther de Vrind geeft presentaties en workshops over gespreksvaardigheidsdidactiek voor Moderne Vreemde Talen

Bijvoorbeeld over:
Hoe ervoor zorgen dat leerlingen kunnen, gaan en blijven spreken?
En hoe daarbij zorgen voor een continue spreekleerlijn waarbij zowel docent als leerling zicht hebben op het leerproces?
Hoe kun je inspelen op verschillende leerbehoeften van leerlingen in volle klassen in het reguliere voortgezet onderwijs en maatwerk leveren in de taalles?
 
Esther geeft praktische handvatten voor het inzetten van spreektaken uit de lesmethode, formative assessment en mogelijkheden om te differentiëren.

Meer informatie over presentaties, workshops en trainingen?