Publicaties

Proefschrift 2020

Vrind, E. de (2020). The SpeakTeach method: Towards self-regulated learning of speaking skills in foreign languages in secondary schools: an adaptive and practical approach Doctoral Thesis

Naar proefschrift

Publicaties 2019

Vrind, E. de,Janssen, F.J.J.M., De Jong, N.H., Van Driel, J.H., & Stoutjesdijk, E.T. (2019). Naar een praktische adaptieve aanpak voor spreekvaardigheidsonderwijs in moderne vreemde talen. Pedagogische Studiën, 96 (1).

Lees meer

Publicaties 2018

Vrind, E. de, (2018).DE SPEAKTEACH-DIDACTIEK Adaptieve feedback op individuele spreekprestaties in klassen van dertig leerlingen, hoe is dat nou mogelijk? Met SpeakTeach: een didactiek voor adaptieve feedback en gedifferentieerde activiteiten ter verbetering van spreek- en gespreksvaardigheid moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 105, special.

Lees meer

Publicaties 2016

Lees meer

Vrind, E. de, & Janssen, F.J.J.M. (2016). Adaptieve feedback op gespreksvaardigheid in klassen van 30? Hoe is dat nu mogelijk? Levende Talen Tijdschrift, 17 (2)

Presentaties

Presentaties

Esther de Vrind geeft presentaties en workshops over didactiek voor gespreksvaardigheid in Moderne Vreemde Talen
Bijvoorbeeld over:
Hoe ervoor zorgen dat leerlingen kunnen, gaan en blijven spreken? En hoe daarbij zorgen voor een continue spreekleerlijn waarbij zowel docent als leerling zicht hebben op het leerproces? Hoe kun je inspelen op verschillende leerbehoeften van leerlingen in volle klassen in het reguliere voortgezet onderwijs en maatwerk leveren in de taalles? Ik geef u praktische handvatten voor het inzetten van spreektaken uit de lesmethode, formative assessment en mogelijkheden om te differentiëren.

Meer informatie over presentaties, workshops en trainingen?

Meewerken aan het onderzoek?

SpeakLab

Zowel leerlingen als docenten kunnen ons helpen bij onderzoek naar het verbeteren van spreek- en gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen.

SpeakLab