Publicaties

Publicaties 2019

Vrind, E. de,Janssen, F.J.J.M., De Jong, N.H., Van Driel, J.H., & Stoutjesdijk, E.T. (2019). Naar een praktische adaptieve aanpak voor spreekvaardigheidsonderwijs in moderne vreemde talen. Pedagogische Studiën, 96 (1).

Lees meer

Publicaties 2018

Vrind, E. de, (2018).DE SPEAKTEACH-DIDACTIEK Adaptieve feedback op individuele spreekprestaties in klassen van dertig leerlingen, hoe is dat nou mogelijk? Met SpeakTeach: een didactiek voor adaptieve feedback en gedifferentieerde activiteiten ter verbetering van spreek- en gespreksvaardigheid moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 105, special.

Lees meer

Publicaties 2016

Vrind, E. de, & Janssen, F.J.J.M. (2016). Adaptieve feedback op gespreksvaardigheid in klassen van 30? Hoe is dat nu mogelijk? Levende Talen Tijdschrift, 17 (2)

Lees meer

Presentaties

Presentaties

* 21 november 2019 op de inspiratiedag ThiemeMeulenhoff: presentatie De SpeakTeach-didactiek
* 20 november 2018 op de inspiratiedag ThiemeMeulenhoff: presentatie Aankondiging SpeakTeach bij lesmethodes ThiemeMeulenhoff
* 19 januari 2018 op de Good Practice Day Leiden presentatie Adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT
* 24 november 2017 op de DudocAlfadag in Utrecht, Paushuize: presentatie Digitale didactiek op maat bij Nederlands en Moderne Vreemde Talen
Hoe kun je als docent inspelen op verschillende leerbehoeften en andere specifieke kenmerken van leerlingen in volle klassen in het reguliere voortgezet onderwijs? Deze vraag speelt een grote rol in onze onderzoeken en heeft een didactiek voor schrijfvaardigheid opgeleverd voor havo 4 tijdens de les Nederlands (Klaske) en een didactiek voor adaptieve feedback op spreek/gespreksvaardigheid voor moderne vreemde talen (Esther). Tijdens onze presentatie leggen we uit hoe die aanpassingen eruit zien. Bovendien gaan we graag verder met u in gesprek over de mogelijkheden om maatwerk te leveren tijdens de taalles.

* 23 november 2017 op de inspiratiedag Thieme Meulenhoff: presentatie Nog lang niet uitgepraat!
Hoe ervoor zorgen dat leerlingen kunnen, gaan en blijven spreken? En hoe daarbij zorgen voor een continue spreekleerlijn waarbij zowel docent als leerling zicht hebben op het leerproces? In deze presentatie wordt daarvoor een werkwijze voorgesteld die praktische handvatten levert voor het inzetten van de spreektaken uit de lesmethode, formative assessment en mogelijkheden om te differentiëren.

* 3 november 2017 op de studiedag van Levende Talene: presentatie Adaptieve Feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid MVT? Hoe is dat nu mogelijk?

Meer informatie over trainingen?

Meewerken aan het onderzoek?

SpeakLab

Zowel leerlingen als docenten kunnen ons helpen bij onderzoek naar het verbeteren van spreek- en gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen.

SpeakLab