Esther de Vrind

SpeakTeach is ontwikkeld door Esther de Vrind in het kader van promotie-onderzoek naar een didactiek voor adaptieve feedback en gedifferentieerde support om de spreek- en gespreksvaardigheid in Moderne Vreemde Talen te verbeteren in het reguliere voortgezet onderwijs. Esther de Vrind is lerarenopleider en vakdidacticus Frans en MVT aan Universiteit Leiden, en heeft ervaring als docente Frans in het voortgezet onderwijs (ivbo, vbo, mavo, havo, vwo en gymnasium) en als auteur bij educatieve uitgeverijen.

Zie ook

ICLON, Universiteit Leiden

Het ICLON is het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Het ICLON verzorgt de eerstegraads universitaire Lerarenopleiding voor 18 schoolvakken. Daarnaast wordt een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd voor docenten die al werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en voor het management van VO-scholen.

Dudoc Alfa

De SpeakTeach didactiek is ontwikkeld in het kader van het project Dudoc-Alfa. Dudoc-Alfa biedt eerstegraads bevoegde docenten en vakdidactici de mogelijkheid om een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Dudoc Alfa heeft o.a. als doel vakdidactisch onderzoek in de alfavakken versterken en kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de alfavakken binnen het voortgezet onderwijs.