Privacy verklaring

Wanneer u een account voor het SpeakTeach-docentendashboard aanvraagt, worden er gegevens van u gebruikt om uw account te faciliteren. Hieronder staat kort en bondig beschreven welke gegevens er worden  verzameld en wat hiermee gebeurt. Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn bereikbaar via info@speakteach.nl 

Wie verzamelt de gegevens? 

De gegevens worden verzameld en verwerkt door SpeakTeach, EdevrindLearning. Contact via: info@speakteach.nl 

Welke gegevens verwerken we en waarom? 

Voor het gebruik van het docentendashboard hebben wij uw naam en e-mailadres nodig waarmee u uw account kunt activeren.

Opdat u het docentendashboard kunt gebruiken, slaan wij de gegevens die u en uw leerlingen invoeren voor u op in het docentendashboard:

  • Naam en emailadressen van de leerlingen die u invoert
  • Hun ingesproken gesprekje in de vreemde taal
  • Hun evaluatie van het gesprekje en plan ter verbetering
  • De naam van de klas waaraan u de leerlingen toewijst

Waarom? Uw naam en emailadres worden gebruikt om uw account te activeren voor het docentendashboard. De gegevens die u via het dashboard en de leerlingen via de leerlingenapps invoeren, worden alleen opgeslagen voor uw gebruik voor educatieve doeleinden.  Alleen in het geval van een verzoek van uw kant bij bijvoorbeeld technische problemen met app of docentendashboard en toestemming van u en eventueel de desbetreffende leerling, zullen wij het gebruik van een specifiek persoon nagaan om technische problemen te kunnen oplossen.

Hoe en hoelang worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen? 

De gegevens worden een schooljaar bewaard, van 1 augustus t/m 31 juli. Daarna worden alle gegevens verwijderd.

Met de dashboard- en app-ontwikkelaar , Census te Barneveld, zijn duidelijke afspraken gemaakt over het veilig opslaan van uw gegevens. Deze zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. SpeakTeach.nl deelt uw gegevens niet met derden. 

Wat als u uw gegevens in wilt zien, aanpassen of verwijderen? 

Als u uw gegevens wilt inzien dan kunt een verzoek indienen via info@speakteach.nl. Wij zullen u dan vragen langs te komen om uzelf te identificeren waarna wij u de gegevens toesturen. Via deze weg kunt u ook gebruik maken van uw rechten op verwijdering, correctie en overdracht. 

Heeft u een klacht? 

Indien u een klacht heeft over hoe speakteach.nl omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot info@speakteach.nl . Indien u er niet uit komt met SpeakTeach.nl, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Telefonisch zijn ze te bereiken op 088 - 1805 250.